nợ xấu của hd saison

tin tức về nợ xấu của hd saison mới nhất

Kết quả kinh doanh, lương thưởng HD bank năm 2017
 

05/03/2018

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất chưa kiểm toán đạt 2.417 tỷ đồng, tăng 110,59%.