Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tạo thuận lợi cho việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo đó tính từ đầu năm đến nay, UBKT tỉnh Ninh Thuận và các cấp ủy trong tỉnh đã kiểm tra 16 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm và 87 tổ chức Đảng theo Điều lệ Đảng.

Một góc của TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Qua kiểm tra, kết luận có 13 ĐV vi phạm, chiếm 81,25% so với tổng số ĐV được kiểm tra, trong đó phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 12 trường hợp, chiếm 75% so với tổng số ĐV vi phạm.

UBKT các cấp cũng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở 87 tổ chức Đảng, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trên đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Ninh Phước, Ninh Sơn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Bên cạnh đó, UBKT huyện ủy và tương đương còn kiểm tra 29 tổ chức đảng, UBKT cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 52 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Nhìn chung, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của CB, ĐV để tổ chức kiểm tra, từ đó giúp hạn chế các sai phạm tương tự xảy ra.

Về giám sát theo chuyên đề, các cấp ủy đã tiến hành giám sát 39 ĐV và 89 tổ chức Đảng, trong đó UBKT Tỉnh ủy giám sát 1 ĐV, UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 8 ĐV, UBKT cấp cơ sở giám sát 30 ĐV; UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 42 tổ chức Đảng và UBKT cấp cơ sở giám sát 47 tổ chức Đảng.

Qua giám sát chưa phát hiện có trường hợp ĐV hoặc tổ chức Đảng nào sai phạm; các tổ chức Đảng được giám sát đều thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ngoài giám sát theo chuyên đề, UBKT các cấp còn tăng cường công tác giám sát thường xuyên CB, ĐV về thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 3-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CB, công chức, viên chức, CB và chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở CB, ĐV về các vấn đề mà dư luận quan tâm để kịp thời điều chỉnh về lề lối, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao uy tín của Đảng.

Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và ĐV vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát hiện những bất cập trong các quy định, chính sách, chế độ của Nhà nước, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa cho phù hợp, góp phần củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhìn chung, từ kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; về các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng... cho đến kiểm tra các vụ việc cụ thể phục vụ cho cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đã tác động tích cực đến ổn định tình hình an ninh chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và ĐV vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát hiện những bất cập trong các quy định, chính sách, chế độ của Nhà nước, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa cho phù hợp, góp phần củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, UBKT các cấp tham mưu ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017.

Riêng UBKT Tỉnh ủy sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV.

Đặc biệt tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo CB, ĐV nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Sỹ Đồng
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều