Ninh Bình: Có 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tại tỉnh Ninh Bình hiện nay có 91 xã (chiếm 76,5%) được công nhận đạt chuẩn NTM, bằng 86% so với mục tiêu đề ra đến năm 2020 (106 xã). Tăng 51 xã so với năm 2015. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 17,8 tiêu chí.

Tỉnh Ninh Bình cho biết đã huy động được hơn 32.600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2010-2020. Trong 32.600 tỷ đồng huy động đã nêu, vốn từ ngân sách Nhà nước gần 9.000 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình khác trên 4.500 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 1.600 tỷ đồng; huy động từ nhân dân hơn 9.800 tỷ đồng...

Được biết, giai đoạn 2016 đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã huy động được 15.715 tỷ đồng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng NTM. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh ước đạt 40,33 triệu đồng/người/năm. Riêng khu vực nông thôn tỉnh Ninh Bình đạt 36,54 triệu đồng/người/năm.

Đường nông thôn mới tại Ninh Bình

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020, toàn hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp năng động, sáng tạo, tinh thần cộng đồng của người dân đã triển khai thực hiện chương trình một cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo ra sự chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Điểm đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới ở Ninh Bình chính là việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đã được Trung ương áp dụng để nhân rộng trong cả nước. Bên cạnh đó, việc Tỉnh ủy phân công các đơn vị phụ trách kết nghĩa với các xã đặc thù của tỉnh cũng là một chủ trương phù hợp kịp thời giúp các xã phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Là tỉnh có địa hình khá phức tạp, dân cư không tập trung, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phân bố rộng. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa, môi trường... cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi huy động nguồn lực còn nhiều khó khăn.

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ninh Bình có điểm xuất phát tương đối thấp. Năm 2011 bình quân toàn tỉnh mới đạt 4,8 tiêu chí/xã. Có 1 xã đạt trên 10 tiêu chí, 32 xã đạt dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 13,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, ở mức 12%. Song, xác định Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả hệ thống chính trị.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nhờ vậy, mà đến nay, toàn tỉnh đã có 2 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Hoa Lư, Yên Khánh) và TP Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến đến năm 2020, Ninh Bình sẽ có thêm huyện Gia Viễn đạt chuẩn NTM.

Hiện nay có 91 xã (chiếm 76,5%) được công nhận đạt chuẩn NTM, bằng 86% so với mục tiêu đề ra đến năm 2020 (106 xã). Tăng 51 xã so với năm 2015. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 17,8 tiêu chí. Không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí.

Toàn tỉnh cũng đã làm thêm được 264 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 35,5km; thẩm định 7 dự án giao thông nông thôn do Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

Hệ thống thủy lợi, điện được đầu tư, nâng cấp với 115/118 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi và 117/118 xã đạt chuẩn tiêu chí điện. Ngành giáo dục cũng đạt nhiều kết quả với 92% trường đạt chuẩn quốc gia (436/474 trường).

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Ban Chỉ đạo các cấp cần tăng cường xã hội hóa trong đầu tư một số công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để trả nợ, giảm nợ đọng cũ, hạn chế phát sinh nợ mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, trong thời gian tới tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu là năm 2020 có thêm 10 xã trên toàn tỉnh và huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai thực hiện đề án "Mỗi vùng có một sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn"; nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

Hoàng Thanh - Trần Huệ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều