Nho Quan

tin tức về Nho Quan mới nhất

Ninh Bình: Nho Quan phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường
 

27/04/2022

Lãnh đạo huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, chủ trương của huyện phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn các cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái...