nhnn

tin tức về nhnn mới nhất

Ngân hàng vẫn khó xử lý và thu hồi nợ bị kê biên, các tài sản đảm bảo
 

30/09/2020

Theo NHNN, việc xử lý, thu hồi nợ và tài sản bảo đảm bảo (TSĐB) của một số TCTD còn khó khăn trong trường hợp TSBĐ cho các khoản nợ bị kê biên, liên quan đến các vụ án, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 121 nghìn tỷ đồng
icon

Tính lũy kế từ đầu năm 2019 tới nay, NHNN đã hút ròng tổng cộng 121.307 tỷ đồng.