Nhảy cầu

tin tức về Nhảy cầu mới nhất

Người đàn ông U50 nhảy cầu tự tử sau khi đâm vợ trọng thương
 

14/09/2021

Sau khi đâm vợ trọng thương, người đàn ông U50 chạy xe máy lên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.