nhặt được tiền

tin tức về nhặt được tiền mới nhất

Nhặt được gần 1 triệu USD và hành động bất ngờ của một gia đình Mỹ
 

22/05/2020

Một gia đình ở Mỹ đã nhặt được túi tiền bên trong có gần 1 triệu USD trên đường và báo cảnh sát tìm người mất trả lại.