nhập khẩu

tin tức về nhập khẩu mới nhất

Xử lý 174 vụ phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
 

09/06/2020

Tính đến tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã xử lý 174 vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài áp dụng với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.