nhân viên giáo viên hợp đồng hà tĩnh nghị quyết

tin tức về nhân viên giáo viên hợp đồng hà tĩnh nghị quyết mới nhất

Gần 200 nhân viên, giáo viên hợp đồng ở Hà Tĩnh được chuyển biên chế
 

02/08/2019

HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 155/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.