Nhận diện khuôn mặt khi dùng khẩu trang

tin tức về Nhận diện khuôn mặt khi dùng khẩu trang mới nhất

Việt Nam nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang
 

27/04/2020

VinAI sử dụng mô hình học sâu (deep learning) mới nhất và đặc thù do các chuyên gia của Viện nghiên cứu và tối ưu hóa để nghiên cứu công nghệ nhận diện ổn định cả khi sử dụng và không sử dụng khẩu trang.