nhà tắm

tin tức về nhà tắm mới nhất

Chậm trả tiền công, chủ thầu vác búa tạ tới phá nhà tắm của khách hàng
 

29/09/2021

Chủ thầu vác búa tạ tới đập phá khu nhà tắm mới cải tạo cho khách hàng chỉ vì đôi bên bất đồng về số tiền công còn thiếu.