nhà phao

tin tức về nhà phao mới nhất

Quảng Bình: Cần thêm nhiều ngôi nhà chống lũ ở vùng thấp trũng
 

21/12/2020

Qua các trận lũ lụt lịch sử xảy ra trong năm nay ở Quảng Bình, tính ưu việt của những ngôi nhà chống lũ trong việc bảo vệ tính mạng và đảm bảo tài sản cho người dân càng được khẳng định.