nhà máy điện rác

tin tức về nhà máy điện rác mới nhất

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng rác thải ở Hà Nội?
 

24/07/2020

Để giải quyết các bức xúc do chôn lấp rác thải gây ra, điện rác được tìm đến như một câu trả lời. Song, chuyên gia nhìn nhận câu chuyện không đơn giản như vậy.