nhà khoa học iran

tin tức về nhà khoa học iran mới nhất

Rút thêm quân khỏi Trung Đông, Mỹ đã có 'kế hoạch B'
 

08/12/2020

Dù quyết định rút thêm binh sĩ khỏi Trung Đông, nhưng quân đội Mỹ cũng đã có kế hoạch điều động thêm tàu sân bay và phi đội chiến đấu cơ.