nhà chống lũ

tin tức về nhà chống lũ mới nhất

An toàn trong nhà phao giữa “đại hồng thủy”
 

26/10/2020

Đợt lũ vừa rồi ở Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nước lên đến 6 - 10m nhưng nhà cứ thế nổi theo nước nên người và tài sản đều an toàn.