nguyễn cao bằng

tin tức về nguyễn cao bằng mới nhất

Hào hùng bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” của thầy giáo xứ Nghệ
 

02/04/2020

Dựa trên nền nhạc bài hát “Bác cùng chúng cháu hành quân”, một thầy giáo ở Nghệ An đã viết lời bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” để cổ vũ tinh thần phòng chống dịch Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân.