người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng

tin tức về người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng mới nhất

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, yêu cầu tàu Trung Quốc rút ngay khỏi EEZ
 

25/07/2019

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định các hoạt động dầu khí của Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), đồng thời cho biết đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp yêu cầu Trung Quốc rút ngay ra khỏi EEZ của Việt Nam.