người nông dân

tin tức về người nông dân mới nhất

Mùa vải thiều Bắc Giang, kiếm bạc triệu mỗi ngày từ nghề 'cửu vạn'
 

06/06/2020

Mùa vải đến, các 'cửu vạn' sẽ được trả 700.000 đồng cho mỗi tấn vải thành phẩm. Công việc này giúp các phu bốc vác vải tại đây có thu nhập trung bình từ 2 - 3 triệu đồng/ngày.