người nhà

tin tức về người nhà mới nhất

Có chồng, nên 'hẹp' với người nhà?
 

23/04/2020

Em Hạnh làm nhà thiếu tiền, chạy qua mượn chồng Hạnh 200 triệu đồng. Anh rể cho mượn, nhưng bắt em vợ ký giấy nợ. Hạnh tức lắm!