người lao động

tin tức về người lao động mới nhất

Rà soát, chi 6.000 tỷ đồng từ quỹ BHTN hỗ trợ người lao động tại TP.HCM
 

10/10/2021

Trong những ngày đầu tháng 10 này, cơ quan BHXH 63 tỉnh, thành phố đã huy động lực lượng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức tích cực rà soát dữ liệu, lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.