người bán hàng rong

tin tức về người bán hàng rong mới nhất

VTV xin lỗi việc biên tập viên nói người bán hàng rong “sống ký sinh trùng”
 

19/08/2020

Biên tập viên Thu Hương thay mặt nhà đài xin lỗi vì sự cố tác nghiệp mà VTV cho là “nghiêm trọng”.