Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật

tin tức về Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật mới nhất

Thầy giáo ở huyện miền núi có nhiều nghiên cứu ứng dụng hiệu quả
 

29/06/2020

Ngoài công việc giảng dạy trên lớp, giáo viên Cao Hùng Thọ còn rất đam mê, tìm tòi nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT). Những công trình nghiên cứu KHKT của thầy đã ứng dụng vào thực tế, và được nhiều người đón nhận.