nghị quyết

tin tức về nghị quyết mới nhất

Sau sáp nhập, Thừa Thiên Huế còn 145 xã, phường, thị trấn
 

27/12/2019

Sau khi sáp nhập 14 xã thành 7 xã, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 6 huyện, 2 thị xã và một thành phố với tổng cộng 145 xã, phường, thị trấn.

Bộ TN&MT tháo gỡ rào cản góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
icon

Năm 2018, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.