nghị quyết dân số

tin tức về nghị quyết dân số mới nhất

Cần khắc phục chênh lệch mức sinh giữa các vùng miền
 

24/12/2020

Sáng 24/12, Tổng cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo về Dân số và Phát triển hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam 26/12.