Nghị quyết 42

tin tức về Nghị quyết 42 mới nhất

Cho phép thu hồi tài sản, chây ì chống đối trả nợ giảm hẳn
 

02/10/2020

Ông Đỗ Giang Nam – Phó Giám đốc VAMC cho rằng, sau khi có quy định về xử lý nợ xấu, hiện tượng khách hàng chây ỳ, chống đối, không chịu trả nợ đã giảm đi rất nhiều...