nghẹn lòng

tin tức về nghẹn lòng mới nhất

Dòng tin nhắn cuối cùng của Đại úy trẻ hy sinh tại Rào Trăng 3 gửi cha
 

17/10/2020

Sau tin nhắn gửi về báo con đang vào vùng lũ, người cha liên tục gọi điện nhưng không thấy con trả lời.