Nghệ An: Sinh con thứ 3, mất danh hiệu Gia đình văn hóa

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung vừa mới ban hành của UBND tỉnh Nghệ An về chính sách dân số thì sẽ bãi bỏ các quy định xử phạt đối với người sinh con thứ 3, tuy nhiên những trường hợp sinh con thứ 3 sẽ không được xét Gia đình văn hóa.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách DS-KHHGĐ của tỉnh Nghệ An.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ – UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ – UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DN-KHHGĐ).

Theo đó, sửa đổi quy định “Mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con” thành “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”. Quy định mới cũng bãi bỏ các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt người sinh con thứ 3.

Các đối tượng vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý theo quy định hiện hành; bản cam kết, quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị; quy định của hương ước, quy ước nơi địa phương cư trú và không được xét danh hiệu Gia đình văn hóa.

Các trường hợp đã bị xử lý, nếu tiếp tục vi phạm chính sách DS-KHHGĐ thì tiến hành xử lý với các hình thức cao hơn.

Theo Quyết định số 43/2015 ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An thì yêu cầu các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có trách nhiệm ký cam kết thực hiện các quy định về chính sách DS – KHHGĐ với chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan đơn vị mình đang công tác. Còn quy định mới ban hành này, việc ký cam kết được thực hiện trên tinh thần “tuyên truyền, vận động”.

Trước đó, vào năm 2017, Bộ Tư pháp đã “tuýt còi” tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác vì đã ban hành văn bản quy định xử lý những người vi phạm chính sách dân số có một số nội dung trái luật.

Nhiều cán bộ, công chức bị kỷ luật, thuyên chuyển sang vùng khó khăn, rút khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo, bị chậm nâng lương… vì sinh con thứ 3.

Đến ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định bãi bỏ văn bản có nội dung xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức sinh con thứ 3.

Theo Khoản 6, Điều 5 tại Quyết định số 43/2015/QĐ – UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định: Đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động); cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang; công nhân, người lao động có hưởng lương (bao gồm nhà nước và tư nhân).

Nếu sinh con thứ 3 trở lên (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức: Khiến trách, làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ); thuyên chuyển vị trí công tác khác hoặc thuyên chuyển đến địa bàn công tác khác có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hơn; không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm kể từ ngày vi phạm, nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi chức danh quy hoạch hiện tại, không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch; kéo dài thời gian xét nâng bậc lương trong thời gian 3 – 6 tháng.

Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật, nếu tiếp tục vi phạm chính sách DS-KHHGĐ thì tiến hành xử lý kỷ luật với các hình thức cao hơn.

Các đối tượng khác vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý theo bản cam kết, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, quy định của hương ước, quy ước nơi cư trú; không được xét danh hiệu Gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, tập thể và cá nhân Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên thuộc cấp quản lý trực tiếp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ thì không xét danh hiệu thi đua và không xem xét danh hiệu đơn vị văn hóa trong năm có vi phạm.TIN LIÊN QUAN
Việt Hòa
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều