Nghệ An: Con Cuông khởi sắc sau 10 năm nỗ lực xây dựng NTM

Sau 10 năm thực hiện phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020”, bức tranh Nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên.

Bộ mặt Nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông đã có nhiều khởi sắc.

Sau gần 10 năm thực hiện phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020”; diện mạo nông thôn ở huyện miền núi Con Cuông đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống, dân trí của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới, đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên.

Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Số hộ nghèo giảm từ đầu kỳ 48,9% (năm 2010) xuống còn 20,24% (năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người: 23,81 triệu đồng/người/năm Tỷ lệ người dân sử dụng BHYT: 98,6%...

Đến thời điểm này, huyện Con Cuông đã có: 7 thôn bản/118 thôn bản đạt chuẩn Nông thôn mới; có 2/12 xã chuẩn (đạt 16,67%), tăng so với thời điểm năm 2011 là 2 xã…

Trong thời gian tới, huyện Con Cuông tiếp tục tập trung nguồn lực, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng NTM, phấn đấu có thêm 1 xã và 20 thôn bản, đạt chuẩn NTM.

TIN LIÊN QUAN
Việt Hòa - Đào Cảnh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều