ngày thận thế giới

tin tức về ngày thận thế giới mới nhất

Ngày thận học thế giới: Lời cảnh báo tình trạng suy thận ở Việt Nam
 

14/03/2019

Đây là chủ đề của Ngày thận học thế giới 2019 với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng bệnh thận ngày càng tăng trên toàn thế giới và sự cần thiết phải có chiến lược phòng ngừa và quản lý bệnh nhân.