ngày quốc tế nam giới

tin tức về ngày quốc tế nam giới mới nhất

9 sự thật liên quan Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11
 

19/11/2020

Ngày Quốc tế Nam giới (còn gọi Ngày Quốc tế Đàn ông) ấn định vào ngày 19/11 hàng năm đã nhận được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc và rất nhiều quốc gia khắp các châu lục.