Ngày gió thế giới

tin tức về Ngày gió thế giới mới nhất

'50 sắc thái' khi các chính trị gia đương đầu với những cơn gió lớn
 

16/06/2020

Hơn 10 năm trước, Hiệp hội Năng lượng gió châu Âu (EWEA) đã hợp tác với Hội đồng Năng lượng Gió toàn cầu (GWEC) công nhận ngày 15/6 là Ngày Gió Thế giới để kỷ niệm sự kiện bất thường niên này.