Ngày đầu năm mới 2021

tin tức về Ngày đầu năm mới 2021 mới nhất

Các kỳ vọng năm mới 2021 của ngành Giáo dục khiến giáo viên, học sinh mừng thầm
 

01/01/2021

Năm 2020 là một năm học đặc biệt với ngành Giáo dục khi học sinh “nghỉ Tết” kéo dài gần 3 tháng, lần đầu tiên việc học trực tuyến được phát huy hiệu quả đến thế. Năm mới 2021 ngành Giáo dục kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến mới.