ngày 23 tháng chạp

tin tức về ngày 23 tháng chạp mới nhất

Lễ vật, bài cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp 2021 cầu bình an, thịnh vượng
 

02/02/2021

Cúng ông Công ông Táo là một nghi lễ truyền thống của người dân Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm.