ngành giáo dục

tin tức về ngành giáo dục mới nhất

Thí sinh cả nước sẽ cùng điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19/9
 

29/08/2020

Ngày 28/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.