ngân hàng nông nghiệp

tin tức về ngân hàng nông nghiệp mới nhất

Agribank - ngân hàng vì sự phát triển nông nghiệp - nông thôn Việt Nam
 

13/07/2020

Chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, với tín dụng “Tam nông” luôn chiếm trên 70% trên tổng dư nợ, Agribank luôn ý thức trách nhiệm khi được đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam.