Ngân hàng Bản Việt

tin tức về Ngân hàng Bản Việt mới nhất

Bà Nguyễn Thanh Phượng 'trúng' lớn
 

17/08/2021

Ngoài việc trực tiếp sở hữu cổ phần tại Chứng khoán và Ngân hàng Bản Việt, bà Phượng còn gián tiếp sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác thông qua việc VCI trở thành cổ đông của các tổ chức này.