Ngân hàng bán bảo hiểm

tin tức về Ngân hàng bán bảo hiểm mới nhất

Hết thời ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm, bán 'bia kèm lạc'?
 

24/01/2022

Hoạt động bancassurance – bán bảo hiểm tại ngân hàng bắt buộc phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.