Nền tảng trí tuệ nhân tạo

tin tức về Nền tảng trí tuệ nhân tạo mới nhất

Ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel
 

22/09/2020

Ngày 28/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel (Viettel AI Open Platform).