né thuế

tin tức về né thuế mới nhất

Giao dịch bất động sản: Mười giao dịch, chín “lăm lăm” né thuế
 

25/11/2021

Không chỉ các cá nhân, mà ngay cả nhiều doanh nghiệp cũng tìm đủ mọi cách lách luật, trốn thuế giao dịch bất động sản.