nát rượu

tin tức về nát rượu mới nhất

Bi kịch cha nát rượu mang dao đâm chết con trai 3 tuổi rồi tự tử
 

16/12/2021

Tưởng rằng có vợ con rồi Dên sẽ thay đổi, lo cho gia đình, tu chí làm ăn, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, rượu chè bê tha, bỏ bê tất cả, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhiều. Trong một lần Dên say rượu, bi kịch ập đến.