Năng lượng tiết kiệm

tin tức về Năng lượng tiết kiệm mới nhất

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 

01/12/2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030.