Năng lượng quốc gia

tin tức về Năng lượng quốc gia mới nhất

Khánh Hòa thực hiện chương trình hành động về phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030
 

22/10/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển NLQG của Việt Nam năm 2030, tầm nhìn 2045.