năng lượng gió

tin tức về năng lượng gió mới nhất

Gia Lai chấp thuận dự án điện gió Ia Boòng - Chư Prông hơn 1.600 tỷ đồng
 

20/11/2020

  UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện gió Ia Boòng – Chư Prông của Công ty CP Năng lượng tái tạo Chư Prông.