nâng cao

tin tức về nâng cao mới nhất

Thái Bình: Huy động sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao
 

13/11/2021

Thời gian qua, Thái Bình đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” làm thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo nông thôn.