Nam Định: Các đoàn thể cùng thực hiện dự án truyền thông, giảm nghèo thông tin

Tập huấn cho gần 500 cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cấp huyện và cấp xã về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong các kết quả mà tỉnh Nam Định đã thực hiện.

Thực hiện công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch triển khai dự án trên và đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu lập kế hoạch thực hiện dự án hàng năm; đề xuất các nội dung của dự án trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, triển khai thực hiện nội dung “Giảm nghèo thông tin”.

Theo đó, năm 2017, UBND tỉnh Nam Định giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh xây dựng nội dung chi tiết để triển khai thực hiện hoạt động truyền thông về giảm nghèo năm 2017, cùng phối hợp với 2 đơn vị: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định tổ chức nội dung tập huấn truyền thông về các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020; lồng  ghép truyền thông chính sách giảm nghèo với hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Hội nghị triển khai truyền thông cho gần 800 cộng tác viên tuyên truyền pháp luật tại 8 huyện, thành phố: Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Nam Trực, Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản, TP Nam Định.

Phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh truyền thông về các chính sách, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và vai trò của hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư để tích cực thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Triển khai truyền thông 9 hội nghị cho hơn 3.100 cán bộ là chi trưởng chi hội phụ nữ thôn, xóm, tổ dân phố tại các huyện: Mỹ Lộc, Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Nam Trực, Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai công tác tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, các hoạt động tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Kết quả, tổ chức 1 lớp tập huấn cho gần 500 cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cấp huyện và cấp xã về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế biển. Xuất bản cuốn tài liệu “Một số văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm ngheo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020”,  tài liệu được in 2.000 bản, phát hành cho cán bộ xã, phường, thị trấn…..

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều