nam diễn viên

tin tức về nam diễn viên mới nhất

Chém diễn viên trên đường đi chặt đào tết, nam thanh niên bị khởi tố
 

21/02/2022

Những ngày sát tết Long cùng vợ mang dao đi chặt đào cho khách. Mâu thuẫn dọc đường, Long đã chém diễn viên Ngô Sỹ Lâm.