năm chủ tịch asean

tin tức về năm chủ tịch asean mới nhất

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26
 

10/03/2020

Sáng 10/3/2020, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 (AEM hẹp 26).