nam bộ

tin tức về nam bộ mới nhất

Thông tin TP.HCM và ĐBSCL sẽ bị xóa sổ vào năm 2050 có đáng tin?
 

02/11/2019

Các nhà nghiên cứu của Bộ TN&MT cho biết, thông tin vào năm 2050, TP.HCM và ĐBSCL sẽ bị xóa sổ như công bố của các nhà khoa học của Climate Central là chưa đủ cơ sở và dựa trên giả định cực đoan.