mũi 3

tin tức về mũi 3 mới nhất

Tiêm mũi 3 nhắc lại cách mũi 2 dưới 3 tháng, điều gì sẽ xảy ra?
 

06/01/2022

Vì nóng lòng sợ dịch bệnh cũng như muốn bản thân được bảo vệ nhiều hơn trong dịp Tết sắp tới, nhiều người chưa đủ thời gian 3 tháng sau tiêm mũi 2 đã bắt đầu tiêm mũi 3.