mức xử phạt

tin tức về mức xử phạt mới nhất

Những vi phạm bị tăng rất nặng mức phạt, người điều khiển ô tô cần biết
 

28/09/2021

Dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2019 đề xuất tăng nặng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm của người điều khiển xe ô tô.